MarBEF Data SystemERMS source details

Krøyer, H. (1855). Bidrag til Kundskab om Krebsdyrsslaegten Sergestes Edw. Og om 11 Arter af same. Oversigt over het Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 1855: 22-34.
125868
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2019-10-23 03:02:44 GMT+1