MarBEF Data SystemERMS source details

Bogachev, V.V. (1932b). Vedushchiye iskopayemyye razreza Apsheronskogo poluostrova i prilegayushchikh rayonov. Chast' 1. Trudy Azerbaidzhanskogo Neftyanogo Instituta 4: 1–92.
343438
Bogachev, V.V..
1932b
Vedushchiye iskopayemyye razreza Apsheronskogo poluostrova i prilegayushchikh rayonov. Chast' 1.
Trudy Azerbaidzhanskogo Neftyanogo Instituta 4: 1–92.
Publication
Caspian Sea, Black Sea, Ponto-Caspian
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-03-17 10:25:08Z
created

Didacna parallela Bogachev, 1932 (original description)
Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2020-08-14 06:54:48 GMT+1