MarBEF Data SystemERMS source details

Thorell, T. (1864). Om tvenne Europeiska Argulider; jemte anmärkningar om Argulidernas morfologi och systematiska ställning, samt en öfversigt af de för närvarande kända arterna af denna familj. Oefversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademien Förhandlingar, Stockholm 1864(1):7-72, pls. 2-4.
117253
Thorell, T.
1864
Om tvenne Europeiska Argulider; jemte anmärkningar om Argulidernas morfologi och systematiska ställning, samt en öfversigt af de för närvarande kända arterna af denna familj.
Oefversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademien Förhandlingar, Stockholm
1864(1):7-72, pls. 2-4.
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Checked: verified by a taxonomic editorBranchiura (original description)
Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
Number of visitors: 3969480 - Total hits: 65865867 (since 2004-11-24) - page generated: 2018-01-19 10:21:25 GMT+1