MarBEF Data SystemERMS source details

Hansen, H. J. (1888). Malacostraca marina Groenlandiæ occidentalis. Oversigt over det vestlige Grønlands Fauna af malakostrake Havkrebsdyr. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn, Aaret 1887, Series 4. 9: 5-226 [6 plates].
12780
Hansen, H. J.
1888
Malacostraca marina Groenlandiæ occidentalis. Oversigt over det vestlige Grønlands Fauna af malakostrake Havkrebsdyr
Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn, Aaret 1887, Series 4
9: 5-226 [6 plates]
Publication
Ant'Phipoda Literature database
Arctic Basin in general
Arctic-Boreal marine
Arctic, subarctic, boreal
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-09-19 20:36:15Z
changed
2015-01-16 12:18:27Z
changed
2021-02-01 10:31:42Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact