MarBEF Data SystemERMS source details

Fabricius, O. (1826). Fortsaettelse of nye zoologiske bidrag. 6. Nogle lidet bekjendte og tildeels nye Flad-Orme (Planariae). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige og mathematiske afhandlinger. Ser. 4(2): 16-35/ With three plates. (In Danish).
2038
Fabricius, O.
1826
Fortsaettelse of nye zoologiske bidrag. 6. Nogle lidet bekjendte og tildeels nye Flad-Orme (Planariae)
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige og mathematiske afhandlinger
Ser. 4(2): 16-35/ With three plates. (In Danish)
Publication
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-08-31 06:49:59Z
changed
2021-05-25 07:21:04Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact