MarBEF Data SystemERMS source details

Sars, G. O. (1890). Oversigt af Norges Crustaceer med forelobige Bemaerkniger over de nye eller mindre bekjendte Arter. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1890(1): 1-80.
212854
Sars, G. O.
1890
Oversigt af Norges Crustaceer med forelobige Bemaerkniger over de nye eller mindre bekjendte Arter
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
1890(1): 1-80
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2015-10-15 12:28:17Z
created
2017-04-24 17:36:21Z
changed

Cytherois vitrea (Sars, 1866) Sars, 1890 (new combination reference)
Polycope pustulata Sars, 1890 (original description)
Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2020-08-13 19:16:14 GMT+1