MarBEF Data SystemERMS source details

Örsted, A.S. (1843). Forsog til en ny Classification af Planarierne (Planariea Dugès) grundet paa mikroskopisk-anatomiske Undersogelser. Naturhistorisk Tidsskrift. Naturhistorisk Tidsskrift. 4: 519–581.
354001
Örsted, A.S.
1843
Forsog til en ny Classification af Planarierne (Planariea Dugès) grundet paa mikroskopisk-anatomiske Undersogelser. Naturhistorisk Tidsskrift.
Naturhistorisk Tidsskrift
4: 519–581
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-08-03 17:42:14Z
created
2020-10-24 18:01:34Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2021-01-24 00:29:40 GMT+1