MarBEF Data SystemERMS source details

Krøyer, H. (1861). Et bidrag til kundskab om Krebsdyrfamilien Mysidæ. Naturhistorisk Tidsskrift. 3 (1): 1-75, Plates 1-2.
6664
Krøyer, H.
1861
Et bidrag til kundskab om Krebsdyrfamilien Mysidæ
Naturhistorisk Tidsskrift
3 (1): 1-75, Plates 1-2
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2018-12-11 20:07:40 GMT+1