MarBEF Data SystemERMS name details

Fistularia mollis Sars M., 1835

124485  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124485)

 unaccepted (synonym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., Bergen, xii + 81 pp. + 15 pls., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
ERMS (2021). Fistularia mollis Sars M., 1835. Accessed at: http://www.marbef.org/data/aphia.php?p=taxdetails&id=124485 on 2023-09-29
Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Arvanitidis, C.; Appeltans, W. (2023). European Register of Marine Species. Fistularia mollis Sars M., 1835. Accessed at: http://www.marbef.org/data/aphia.php?p=taxdetails&id=124485 on 2023-09-29
Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created
2010-10-14 13:26:43Z
changed
2013-06-20 11:36:17Z
changed
2014-09-04 09:50:28Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., Bergen, xii + 81 pp. + 15 pls., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

basis of record Hansson, H.G. (2001). Echinodermata, <B><I>in</I></B>: Costello, M.J. <i>et al.</i> (Ed.) (2001). <i>European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels,</i>. 50: pp. 336-351. (look up in RoR[details]   
Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2023-09-29 02:52:35 GMT+1