MarBEF Data SystemERMS source details

Krøyer, [H.]. (1855). Bidrag til Kundskab om Kraebsdyrslaegten Sergestes Edw. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 1855(1): 22-34.
125868
Krøyer, [H.]
1855
Bidrag til Kundskab om Kraebsdyrslaegten <i>Sergestes</i> Edw.
Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
1855(1): 22-34
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-06-29 17:20:01Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2022-01-26 22:23:42 GMT+1