MarBEF Data SystemERMS source details

Malm, A.W. (1861). [E]n Raekke af Fiske, Krebsdyr og Bløddyr, som ere nye for den skandinaviske Fauna, og meddeelte de nedenanførte Bemaerkninger om disse Arter. Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres, 8: 616–624. Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres. 8: 616-624.
39924
Malm, A.W.
1861
[E]n Raekke af Fiske, Krebsdyr og Bløddyr, som ere nye for den skandinaviske Fauna, og meddeelte de nedenanførte Bemaerkninger om disse Arter. Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres, 8: 616–624
Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres
8: 616-624
Publication
CLEMAM P0863
CLEMAM P2900
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-01-21 20:02:48Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2021-11-30 06:37:02 GMT+1