MarBEF Data SystemERMS source details

Spengler, L. (1797). Udförlig beskrivelse over det mangeskkallede konkylie-slaegt, af Linneus kaldet Chiton med endeel nye arter og varieteter. Skrifter af Naturhistorie-Selskabet. 4: 62-103 pl. 6.
40470
Spengler, L.
1797
Udförlig beskrivelse over det mangeskkallede konkylie-slaegt, af Linneus kaldet Chiton med endeel nye arter og varieteter.
Skrifter af Naturhistorie-Selskabet
4: 62-103 pl. 6
Publication
CLEMAM P1413
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2022-08-30 17:53:33Z
changed
2024-03-09 10:04:05Z
changed

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact