MarBEF Data SystemERMS source details

Spengler L. (1797). Udförlig beskrivelse over det mangeskkallede konkylie-slaegt, af Linneus kaldet Chiton med endeel nye arter og varieteter. Skrifter af Naturhistorie-Selskabet 4: 62-103 pl. 6
40470
Publication
CLEMAM P1413
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2021-06-15 21:00:47 GMT+1