Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning
EU Network of Excellence

 
Main Menu

· Home
· Contacts
· Data Systems
· Documents
· FAQ
· Links
· MarBEF Open Archive
· Network Description
· Outreach
· Photo Gallery
· Quality Assurance
· Register of Resources
· Research Projects
· Rules and Guidelines
· Training
· Wiki
· Worldconference

 

Register of Resources (RoR)

 People  |  Datasets  |  Literature  |  Institutes  |  Projects 

[ report an error in this record ] Print this page

Research on the environmental effects of the SIGMA plan

Dutch title: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
Acronym: OMES 1 Main
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus term: Environmental effects
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Projects 

Institutes (14)  Top | Projects 
 • Flemish Government; Policy Domain Environment; Research Institute for Nature and Forest (INBO), more
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, more
 • Ghent University; Faculty of Sciences; Biology Department; Marine Biology Section (MARBIOL), more
 • Katholieke Universiteit Leuven; Department of Biology; Systematics and Ecology of Animals Section; Laboratory of Aquatic Ecology and Evolutionary Biology
  • Ollevier, Frans
  • Maes, Joachim
 • Ghent University; Faculty of Sciences; Biology Department; Laboratory of botany
  • Hoffmann, Maurice, project leader
  • Van Kenhove, Annick
  • Van den Balck, Els
  • Muylaert, Wouter
 • University of Leuven; Department of Earth and Environmental Sciences; Division of Soil and Water Management
  • Deckers, Jozef, project leader
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences (IRScNB/KBIN), more
  • Wartel, Stanislas, project leader
  • Francken, Frederic (Fritz)
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculty of Sciences; Department of Biology; Laboratory of Ecology and Systematics (ECOL)
  • Tackx, Micky
  • Daro, Marie Hermande, project leader
  • Billiones, Raquel
 • Vrije Universiteit Brussel; Research group Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC)
  • Dehairs, Frank, project leader
  • Goeyens, Leo, project leader
  • Hellings, Liesbet
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Limnologie
  • Vyverman, Wim, project leader
  • Muylaert, Koenraad
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculty of Sciences; Department of Geology; Isotope Geology and Evolution of the Paleoenvironments (GEOL)
  • Keppens, Edward
 • Flemish Government; Mobility and Public Works; Flemish Ministry of Mobility and Public Works; Department of Mobility and Public Works; Flanders Hydraulics Research (WL)
  • Wens, Freddy, project leader
  • De Laet, Paul
  • Maeghe, Koen
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde
 • Flemish Government; Mobility and Public Works; Flemish Ministry of Mobility and Public Works; Department of Mobility and Public Works; Maritime Access
  • Taverniers, Eric

Child projects (15)  Top | Institutes 
 • Biogeochemical cycles of C, N and water balances, more
 • Characterisation of organic matter and plankton of the Zeeschelde, more
 • Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • Ecological modelling of the Sea Scheldt estuary and biogeochemistry of the rhizosphere, more
 • Ecology of fish populations at the Zeeschelde, more
 • Ecology of macrozoöbenthos at the Zeeschelde, more
 • Ecology of vegetation on alluvial plains and salt marches, more
 • Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, more
 • Geomorphology en logistic support, more
 • Hydrodynamica, more
 • Pedologic characteristics of salt marches and alluvial plains, more
 • Sediment transport en sedimentation processes of the Scheldt, between Zandvliet and Ghent , more
 • Study on microplankton and the microbial "loop" of the Sea Scheldt, more
 • Water balance, more
 • Water quantity and logistic support, more

Abstract
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende diensten en laboratoria. De verschillende deelstudies worden door verschillende instanties gefinancierd:
AWZ, Administratie Waterwegen en Zeewezen
AMINAL, Administratie Milieu, Natuur, Land en Waterbeheer
VMM, Vlaamse Milieumaatschappij
onafhankelijke (eigen) financiering

Het onderzoeksprogramma OMES is een multidisciplinaire studie van het estuariene milieu van de Zeeschelde. Het onderzoeksproject moet resulteren in een database en modellen van het Schelde-estuarium. De beschikbare wetenschappelijke gegevens en modellen zullen dan operationeel blijven binnen de onderzoeksinstellingen en diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op deze manier beschikt de Vlaamse Gemeenschap over een wetenschappelijk instrumentarium dat kan gebruikt worden als beleidsonderbouwing bij het uitwerken van een integraal waterbeheer voor het estuarium. Op basis van het globale onderzoekspakket moet het mogelijk zijn om een grondige multidisciplinaire afweging te maken van verschillende mogelijke inrichtings- en locatie-alternatieven van nog uit te voeren dijkwerken in het kader van het Sigmaplan, evenals het formuleren van beheersmaatregelen voor het estuarium in het kader van diverse andere projecten. De resultaten van het onderzoek zullen ook ter beschikking worden gesteld voor de MER studies die in het kader van het Sigmaplan moeten worden uitgevoerd.
De kernvragen van het onderzoeksproject zijn:

1) Wat is de rol van het intertidaal (slikken en schorren) in het volledige estuariene functioneren (C en N cycli enz.)
2) Welke beheersmaatregelen dragen maximaal bij tot het bereiken van een groterer veiligheid tegen overstromingen en het optimaal functioneren van het estuariene ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de mogelijke rol van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Projects 


If any information here appears to be incorrect, please contact us
Back to Register of Resources
 
Quick links

MarBEF WIKI

Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC)
Outreach

Science
Responsive Mode Programme (RMP) - Marie Nordstrom, copyright Aspden Rebecca

WoRMS
part of WoRMS logo

ERMS 2.0
Epinephelus marginatus Picture: JG Harmelin

EurOBIS

Geographic System

Datasets

 


Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact data-at-marbef.org